top of page

BADEM FİDANLARI

 

SATIŞ VE ÜRETİMİNİ YAPTIĞIMIZ BADEM FİDANI ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ

 

Nonpareil Badem Fidanı

Nonpariel Badem Fidanı Ağaçlar yayvan yüksek, verimli ve Orta geç çiçek açar.
– İnce kabuklu olup kuş zararına sıklıkla rastlanmaktadır.
– Nonpareil orta büyüklükte meyveye sahiptir.
– Dölleyicileri Teksas ve N.P.Ultra olup kendine verimsizdir.
– İnce kabuklu olup uzun süre muhafazası güçtür.
– Randıman %58-63′dür.

 

Texas (mission) Badem Fidanı

- Kabuğu yumuşak(Diş Badem)Randımanı %55-60 civarındadır. Orta geç çiçeklenir
– İç badem kalitesi orta,
– Çift badem oranı %15-30 dur.
– Teksas çeşidi kendine verimli olmayıp dölleyici olarak Nonpariel ve N.Plus Ultra kullanılmaktadır.

 

Tuono Badem Fidanı

- İtalya orijinlidir.
– Geç çiçeklenir.
– En önemli özelliği kendine verimlidir.
– Mahsul verme durumu iyidir.
– İç randıman %40 civarındadır.
– İkiz badem oranı %15-30 civarındadır.
– Çok iri olan iç bademlerinin kalitesi oldukça iyidir.

 

N. Plus Ultra Badem Fidanı

Ne Plus Ultra Badem Fidanı- Özellikle meyveleri sanayiye uygun bir çeşittir.
– Bu çeşidin olumsuz yanı ikiz meyve oranının yüksek (%20) olmasıdır.
– Bu çeşidin önemli bir özelliği de su stresine çok hassas olmasıdır. N. P. Ultra verimli bir çeşit olup uzun ömürlüdür.
– Randımanı %45-48 civarındadır.
– Erken çiçeklenen çeşittir. -Tozlayıcıları Nonpareil ve Marcona’dır.

BERTİNA Badem Fidanı
– Çok geç çiçek açmaktadır.
– İkiz meyve verme özelliği yüksektir (%45-50) 
– Meyvelerinin iç kalitesi ve randımanı iyidir.(%40).
– Bilinen yabancı badem çeşitleri içerisinde en geç çiçek açan çeşitlerden biridir.

 

Ferragnes Badem Fidanı

- Fransa orijinli bir çeşittir.Geç çiçek açar
– Dallanma seyrektir.
– Çabuk meyveye yatar.
– Bol ve kararlı ürün verir.
– Kabuklar serttir.
– İç randıman %35-40‘dır.
– Çift badem oranı %2-3’ tür.
– Tozlayıcısı Ferraduel, Ferrastar, Ferragnesdir.

 

Ferrastar Badem Fidanı

- Geç çiçeklenen bir çeşittir.
– Ağaçlar çabuk meyveye yatar.
– Sert kabuklu bir çeşittir.
– İç randımanı %20-25 civarındadır.
– İkiz badem oranı %8-10 civarındadır.
– Tozlayıcıları Ferragnes ve Ferraduel’dir.

 

Ferraduel Badem Fidanı

- Geç çiçeklenen bir çeşittir.
– İkiz meyve yapmaz.
– İç randıman oranı % 35 tir.
– İç meyve ağırlığı 1,3 gr.dır.
– Tozlayıcısı FERRAGNES çeşididir.
– Tozlayıcısı Ferragnes randıman %26-28 ikiz iç oranı % 0 dır.

bottom of page